Reklamácie

Reklamačný poriadok

 

V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku.

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípade označeným miestom závady.

Ako postupovať

Zašlite výrobok na adresu - DEANA SZEMANOVÁ, L.N.TOLSTÉHO 84/10 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY. Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane všetkého príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo dôjsť k polepeniu, popísaniu alebo inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný poriadok. Tovar musí byť pre prepravu poriadne zabalený, tak aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátena kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani neposkytuje záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu príjatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje dlhšiu záruku je uvedená v katalógu. U zamietnutých reklamácíi môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaný mailom alebo SMS. Rovnako ako pri dodaní  objednávky budete informovaný o jej expedícií a termíne doručenia.

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.